سه شنبه, 26 خرداد 1394 04:42

نکاتی درباره لامپ‌ کم مصرف

نکاتی درباره لامپ‌ کم مصرف

لامپ کم مصرف

به این نکته باید توجه کرد که لامپ‌ کم مصرف   را می توان در فضای بیرون در رطوبت مجاز کارکرد لامپ‌ کم مصرف، استفاده کرد. همچنین حتما توجه داشته باشید که لامپ‌ کم مصرف را در چراغ با محفظه بسته قرار ندهید، به این دلیل که گرمای زیادی در اطراف لامپ‌ کم مصرف  ایجاد می شود که سبب کاهش عمر لامپ‌ کم مصرف  می گردد. لنکته دیگر اینکه، لامپ‌ کم مصرف در هوای سرد، تأخیر بیشتری در روشن شدن دارند و امکان دارد در این شرایط، به ماکزیمم روشنایی خود نرسند.

منتشرشده در لامپ‌ کم مصرف

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net