مقایسه لامپ‌ کم مصرف آفتابی با لامپ‌ کم مصرف مهتابی

برای مصارف خانگی با توجه به ایجاد فضای گرم تر، لامپ‌ کم مصرف  آفتابی که همان لامپ‌ کم مصرف   با  2700 درجه کلوین می باشد بهتر است و برای محل کار، لامپ‌ کم مصرف  مهتابی که همان لامپ‌ کم مصرف   با 5400 درجه کلوین می باشد مناسب تر می باشد. درجه کلوین در لامپ‌ کم مصرف مربوط به رنگ نور می باشد که به نسبت نور طبیعی محیط سنجیده می شود

منتشرشده در لامپ‌ کم مصرف

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net