لامپ‌ کم مصرف   و مزیت اقتصادی آن

يك مزيت بزرگ استفاده از لامپ‌ کم مصرف   ، كاهش هزينه است. يك بررسي در كشور آمريكا نشان داده است مدت استفاده ازروشنائي 6 ساعت در روز وهزينه برق10سنت براي هركيلو وات ساعت مي باشد
همچنين در بخش تجاري و عمومي نيز 36 درصد مصرف برق را مصارف روشنائي تشكيل مي دهند. بنابراين متوسط مصرف روشنائي برق خانگي 3/481 گيگا وات ساعت، تجاري وعمومي 16/299 گيگا وات ساعت، ومعابر 207 گيگا وات ساعت خواهد بود. گزارش مطالعات خانگي شهرستان ساري، 93/91 درصد مصارف چراغ هاي روشنائي در بخش خانگي را لامپ هاي رشته اي تشكيل مي دهند. اما در تجاري وعمومي 92 درصد مصرف روشنائي، لامپ‌ کم مصرف   مي باشند ودر بخش روشنائي معابر 100 درصد چراغ ها از نوع لامپ هاي غير لامپ‌ کم مصرف   مي باشند. بنابراين ميزان متوسط برق مصرفي لامپ هاي رشته اي برابر 39/673 گيگاوات ساعت است.

منتشرشده در لامپ‌ کم مصرف

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net